nonlenfrdeites
Teknisketenester levekar politikk
oppvekst kulturogfritid organisasjon

Sommar og tilkallingsvikarer ved eining for service, re…

  Eining for service, reiseliv og kultur i Åseral kommune søkjer etter tilkallingsvikarar. Vi søkjer òg sommarvikarar til å arbeide på Minne i sommar. Arbeidso...

Les meir

Kulturskolen i Audnedal, Åseral og Hægebostad (IK-Skole…

Tiden er inne for søknad til skoleåret 2018/2019 NB! Det er kun nye elever som trenger å søke. De som allerede er elever i kulturskolen får i utgangspunktet beholde plass...

Les meir

Siste varsel - vassmålarstand

Til dykk som framleis ikkje har meldt inn vassmålarstand, absolutt siste frist er:  20.2. for SMS varsling og   27.2 for innlevering av kort...

Les meir

TILKALLING OG FERIEVIKAR, REINHALD I ÅSERAL KOMMUNE

Eininga for reinhald søkjer tilkallingsvikar, samt ferievikarar for sommaren 2018. Vi søkjer personar som er fleksible, engasjerte, pliktoppfyllande og som evner å jobbe...

Les meir

100 % engasjement som planleggar innan kulturminne og a…

Stillinga er knytt til ei felles satsing i indre Agder for å styrke kapasitet og kompetanse på planarbeid. Dette er eit samarbeid mellom Hægebostad, Audnedal og Åseral ko...

Les meir

Høyring av forslag til lokal forskrift om gebyr for gje…

Forslag til lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg blir sendt på høyring, jf. forvaltningslova § 37. Høyringsfrist e...

Les meir