Kva kan dei hjelpa deg med?

Du kan venda deg til pasient- og brukerombodet når du treng råd og informasjon om rettigheter. Du kan og få hjelp til å nytta deg av klageretten, søkja råd om pasientskadeerstatning, eller bistå som konfliktløyser i dialog mellom deg som pasient/bruker og tenestestedet. Våre tenester er gratis, og vårt arbeid er heimla i pasient- og brukerrettighetsloven.

Det finns pasient- og brukerombod i kvart fylke, og for Agder er kontoret lokalisert i Kristiansand

Klikk og les mer om Pasient- og brukerombudet i Agder