Vernede områder opprettes først og fremst for å bevare naturverdier av nasjonal betydning.

Dette er verdier vi skal ta vare på for all overskuelig framtid, også med tanke på naturopplevelse og kunnskap om naturen.

Verneområdene i kommunen forvaltes av fylkesmannen i Agder

 

Kart - naturbase