Bestille og hente vassmålar

Kommunen skal godkjenne den som skal installere, flytte eller fjerne vassmålarar.                                                                                                             Røyrleggjar bestiller vassmålar ved å ta kontakt med: 

Jonny Hagen tlf: 918 02 888 eller Kjell Ljosland tlf: 415 15 700, evt. ved å sende e-post til vannmaler@aseral.kommune.no                                     Utleveringstad er på Austrudsmonen 2. 

Når vassmålaren er installert, skal ansvarleg røyrleggjar melde vassmålaren inn til kommunen. Dette skjer ved at skjemaet nedenfor vert fylt ut og sendt til e-posten: vannmaler@aseral.kommune.no 

Skjema for montering av vassmålar.pdf

Avlesning av vassmålar

Slik les du av vassmålaren:

  • Hovudavlesninga skjer ei gong i året
  • Du får ein SMS per vassmålar
  • Les av vassmålarstanden og svar på SMS eller på nett. Ta berre med med sorte tal, dei raude skal ikkje rapporterast
  • Om vi ikkje mottek avlesning vert vassforbruket stipulert
  • Abonnenten har ansvar for rett avlesning
Vassmålar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vannmaler@aseral.kommune.no 

 

Reglar for bruk av vassmålar

Opplysningar om leige av vassmålar, krav til målaren, plassering av målaren mm. finn du i: 

FØRESEGNER FOR BRUK AV VASSMÅLARAR rev 3.0.pdf