Bestille og hente vassmålar

Kommunen skal godkjenne den som skal installere, flytte eller fjerne vassmålarar. 

Røyrleggjar bestiller vassmålar ved å ta kontakt med: 

Jonny Hagen tlf: 918 02 888 eller Kjell Ljosland tlf: 415 15 700, evt. ved å sende e-post til vannmaler@aseral.kommune.no 

Utleveringstad er på Austrudsmonen 2. 

Reglar for bruk av vassmålar

Opplysningar om leige av vassmålar, krav til målaren, plassering av målaren mm. finn du i: 

FØRESEGNER FOR BRUK AV VASSMÅLARAR rev 3.0.pdf