Administrasjonen er på Torsland, og her finn du avfallsmottak og omlastningsstasjon for avfall fra eigarkommunane.

Opningstidar og priser finn du på renovsjonsselskapet si heimeside.