Åseral kommune har tilsett fysioterapeut der ein del av stillinga er kommunal og resten er privatpraktiserande med driftstilskot.

Den kommunale delen av fysioterpien har tett samarbeid med helsestasjon, skule, barnehage og pleie-omsorg og rehabiliteringstenesta.

Aktuelle fysioterapitenester i Åseral kommune

- Rehabilitering etter sjukdom/skade
- Habilitering
- Tilrettelegging av heim, skule, barnehage og institusjon i samarbeid med hjelpemiddelansvarlig.
- Trening i basseng
- Trening i dagliglivets aktiviteter
- Gruppetrening

Fysioterapaut held for tida til i styrkerommet i øverste etasje i fleirbrukshallen. Når nytt omsorgsbygg er ferdig flytter fysioterapauten inn der.