Når det gjeld gruppeundervisning så vil dette krevje ei viss deltaking før dette blir sett i gang. Nærare opplysningar og bindande påmelding for desse vil me difor kome attende til.

Disiplin

Type

Undervisningsstad

Gitar

Enkeltundervisning

Kyrkjebygd

Panfløyte

Enkeltundervisning

Kyrkjebygd

Tverrfløyte

Enkeltundervisning

Kyrkjebygd

Piano

Enkeltundervisning

Kyrkjebygd/Skulen

Trekkspel

Enkeltundervisning

Kyrkjebygd

Bassgitar

Enkeltundervisning

Kyrkjebygd

Visuell kunst (maling og teikning)

Gruppeundervisning

Kyrkjebygd/Minne

Drama – 1 til og med 4 klasse

Gruppeundervisning

Kyrkjebygd/Minne

Sjakk (minimum 2 deltakarar)

Gruppeundervisning

Kyrkjebygd

Dans – Swingkurs frå 16 år

Helgekurs/gruppe

Kyrkjebygd/Skulen

Dans – Swingkurs barne- og ungdomsskulen

Gruppeundervisning

Kyrkjebygd/Skulen

Matkultur – barn frå 12 år

Gruppeundervisning

Kyrkjebygd/Skulen

Matkultur – vaksne over 18 år

Helgekurs/gruppe

Kyrkjebygd/Skulen

Bandhelg (må kunne spele eit instrument)

Helgekurs/gruppe

Musikkverkstedet Byremo

Rytmisk sommarskule

Helgekurs/gruppe

Musikkverkstedet Byremo

Teknikarkurs

Helgekurs/gruppe

Musikkverkstedet Byremo

Streaming av konserter og opplæring

Helgekurs/gruppe

Musikkverkstedet Byremo

Studiokurs – innspeling

Helgekurs/gruppe

Musikkverkstedet Byremo

Lap – toping – elektronika - programmering

Helgekurs/gruppe

Musikkverkstedet Byremo

Låtskriving

Helgekurs/gruppe

Musikkverkstedet Byremo

Lyssetting og PA kurs

Helgekurs/gruppe

Musikkverkstedet Byremo

 

Søknad

Søknadsfrist om plass for hausten 2021 er 15. juli og digitalt søknadsskjema finn du her! 
NB! Send inn ein seperat søknad for kvar elev dersom det er fleire i husstanden.

 

Pris

KONTINGENT 2021: (Vedtak kommunestyret kvart år)

Type undervisning

Pris per semester

Pris per år

Soloundervisning

1550,-

3100,-

Gruppeundervisning

775,-

1550,-

Helgekurs kr 250,-

 

 

Materiellkostnader kunst

500,-

1000,-

50% søskenmoderasjon i foreldrebetalinga for den yngste eleven frå og med søsken nr.3.