Når det gjeld gruppeundervisning så vil dette krevje ei viss deltaking før dette blir sett i gang. Nærare opplysningar og bindande påmelding for desse vil me difor kome attende til.

DisiplinTypeUndervisningsstad
GitarEnkeltundervisningKyrkjebygd
PanfløyteEnkeltundervisningKyrkjebygd
TverrfløyteEnkeltundervisningKyrkjebygd
PianoEnkeltundervisningKyrkjebygd/Skulen
TrommerEnkeltundervisningKyrkjebygd/Skulen
Visuell kunst GruppeundervisningKyrkjebygd/Minne
Dans (sjangre som moderne, pop, arabisk)GruppeundervisningKyrkjebygd/Skulen

Innmelding

Søknadsfrist om plass for hausten 2024 er 1. august. 
Søknadsfrist vårsemester 15. desember. 
Dersom du alt er elev og skal halde fram treng du ikkje søke på nytt. 

Digitalt søknadsskjema finn du her! 
NB! Send inn ein separat søknad for kvar elev dersom det er fleire i husstanden.

Utmelding

Alle som har plass vil bli vidareført til neste semester om plassen ikkje vert sagt opp innan fristen. 
Skjema for oppseiinga av plass i kulturskulen finn du her

Pris

KONTINGENT 2024: (Vedtak kommunestyret kvart år)

Type undervisningPris per semesterPris per år
Gruppeundervisning825,-1650,-
Gruppeundervisning kunst, inkl. materiell1350,-2700,-
Soloundervisning1650,-3300,-

Søskenmoderasjon
20% frå elev nummer 2, 30% frå elev nummer 3 i samme husstand: 
Den første eleven full pris, elev nummer to får 20% redusert kontingent, elev nummer tre får 30% redusert kontingent. Det blir gitt søskenmoderasjon for ein kontingent per elev i same husstand.