Faktura adresse:

Alle fakturaer til alle avdelinger i kommunen skal ha følgende adresse:
Åseral Kommune
Gardsvegen 68
4540 Åseral

 

Merking av fakturaer

Alle fakturaer skal merkes med avdelingen som bestiller, navnet på bestilleren og/eller ressursnummer til ansvarlig fakturabehandler.