Frå 2022 blir kommunale avgifter fakturert kvar månad.
For januar, februar og mars blir det feie/kontrollavgift, abonnement og målarleige.
I april blir det årsoppgjer for 2021, frå mai likt beløp kvar månad i 2022.
Dei som kun har feie/kontrollavgift får faktura i april.

Hægebostad og Åseral renovasjonsselskap (HÅR) sender faktura på renovasjon. 

Prislista vert vedteken i kommunestyret sitt desember-møte kvart år. 

Prisliste Åseral kommune 2023