Dei kommunale avgiftene består av kommunalt vatn og avløp, samt feier/tilsynsgebyr. Avgiftene går til å sikre reint vatn i springen og at avløp/spillvann vert rensa.
Som hovudregel sender vi ut faktura med forfall 20. april og 20. september. (våren 2020 vart fyrste termin flytt til 20. juni grunna koronapandemien)

Hægebostad og Åseral renovasjonsselskap (HÅR) sender faktura på renovasjon. 

 

Prisliste Åseral kommune