Det er Vest-Agder fylkeskommune som tildeler TT-kort etter søknad.

Innbyggarne i kommunen må kontakta kommunen for å få søknadsskjema og hjelp til utfylling.

Du kan få økonomisk støtte til fritidsreiser med drosje. Du får då eit TT-kort til betaling av reisa. TT-kort til fritidsreiser blir prioritert blinde, sterkt svaksynte og faste rullestolbrukerar. Personer med sterkt nedsatt mobilitet kan og søkja.

Personer som har TT-kort og har tilrettelagt arbeid (VTA) kan også søkja om støtte til arbeidskjøring. Personer med varig funksjonshemming som har ordinært arbeid må søke støtte fra NAV til arbeidskjøring.