Søk om tilskot til kulturminne

Du kan søke om tilskot til bevaring av faste og immaterielle kulturmine i Åseral kommune. 

Retningsliner for tilskolt til kulturminne i Åseral kommune