Å jobbe i barnehage handlar om å leggje grunnlaget for noe som skal vare heile livet – nemlig ein god og trygg barndom. Det er eit stort og meiningsfullt ansvar og inneber ein kvardag der du får brukt deg sejølv og dine evner på å rettleie barn på ein positiv måte."

(Sitat fra kampanjen: Verdens fineste stilling ledig!)

 

VÅR VISJON FOR DEN KOMMUNALE BARNEHAGEN

Kommunen ønskjer at den kommunale barnehagen skal framstå som raus, kompetent og engasjert. Vi skal vere synlege. Dette skaper trivsel og tryggleik hjå både barn, foreldre og personalet.