Har du behov for hjelpemiddel?

Kommunen har ansvar for korttidsutlån av hjelpemiddel.

Er behovet meir langvarig må det søkast om hjelpemiddel hos NAV Hjelpemiddelsentral. Kommunens ergoterapeut kan hjelpe deg i vurdering av aktuelle hjelpemiddel, skrive søknad, tilpasse og gje opplæring i bruk av hjelpemiddel.

 

Kontaktinformasjon ergoterapeut:

Siv Tone Rossevatn Forgard

Kontortid måndag og onsdag frå kl 08.00-15.30. 

Mobil: 916 96 147 i ovannemnte kontortid.

E-post: siv.tone.rossevatn.forgard@aseral.kommune.no

 

Siv Tone har kontor på Åseralsheimen.

Dersom du har behov for å låne hjelpemiddel utanom kontortid, ta direkte kontakt med Åseralsheimen på telefon 900 37 286.