Det er og mogleg å abonnere på avisa for folk utanfor Åseral. Ynskjer du å abonnere på avisa så kan du sende ein epost til post@aseral.kommune.no. 

For insending av stoff til avisa: asdolen@aseral.kommune.no

Utgivelser 2023

Nr. 1: Frist 7. februar, kjem ut i veke 7

Nr. 2: Frist 21. mars, kjem ut i veke 13

Nr. 3: Frist 25. april, kjem ut i veke 18

Nr. 4: Frist 13. juni, kjem ut i veke 25

Nr. 5: Frist 22. august, kjem ut i veke 35

Nr. 6: Frist 10. oktober, kjem ut i veke 42

Nr. 7: Frist 14. november, kjem ut i veke 47 (siste nr før jol)

Me tek atterhald om endringar.

Prisar

Årsabonnement utlandet 550,-
Årsabonnement utanbygds 340,-
Annonse 1/1 side 2950,-
Annonse 2/3 side 2350,-
Annonse 1/2 side 1850,-
Annonse 1/4 side 1250,-
Andre storleikar - pris i høve til 1/2 side 180,-
Arbeid med annonse, per time (minimumsgebyr 100) 580,-