Bustønad

Bustøtte er ei behovsprøvd statleg stønadsordning for dei som har låg inntekt og høge bukostnader. 

Husbanken og kommunen samarbeider om bustøtteordninga. Husbanken fattar vedtak, men det er kommunen som behandlar søknaden og har all kontakt med deg som søkjar.

Les meir om ordninga og sjekk om du kan få bustønad på www.husbanken.no

 

Startlån

Startlån og tilskot frå kommunen kan hjelpe deg som har hatt langvarige problemar med å få lån i vanleg bank til å kjøpe eller tilpasse eigen bustad. I einskilde tilfeller kan kommunen kombinere startlånet med eit bustadtilskot.

Les meir om ordninga og sjekk om du kan få bustønad på www.husbanken.no