Formannskapet

(administrasjonsutval, kultur, friluftsnemnd, beredskapsråd, klagenemnd) 

Namn Tittel   Parti

Inger Lise Lund Stulien 

Ordførar 

representant 

Ap 

Gro Boge Aasheim 

Varaordførar 

representant 

Høgre 

Jan Arild Bjørndal 

 

representant 

Ap 

Jan Stangvik 

 

representant 

KrF 

Oddmund Ljosland

 Til 31.12.2021

representant 

Sp 

Inger Lise Austrud 

 

1 vararepresentant 

Ap 

Bente Forgard Lineikro 

 

vararepresentant 

Ap 

Sigbjørn Heggdal 

 

vararepresentant 

Ap 

Marianne Uleberg 

 

vararepresentant 

Ap 

Leif Rune Reiersdal 

 

vararepresentant 

Høgre 

Kari Røynlid

  Til 31.12.2021

vararepresentant 

Sp 

Tore Forgard

  Til 31.12.2021

vararepresentant 

Sp 

--

 

3 vararepresentant 

Sp 

Cay Robert Håvorstad 

 

vararepresentant 

KrF 

Hovudutval for drift og utvikling

(inkl. funksjon som viltnemnd) 

Leif Rune Reiersdal 

Leiar 

representant 

Høgre 

Vibeke Sandåker 

Nestleiar 

representant 

Ap 

Marianne Uleberg 

 

representant 

Ap 

Oddmund Ljosland 

 

representant 

Sp 

Laura Thorsland 

 Permisjon til 01.03.2021

representant 

KrF 

Geir Arne Flottorp 

 

1 vararepresentant 

Høgre 

Cay Reiersdal 

 

2 vararepresentant 

Høgre 

Bente Forgard Lineikro 

 

1 vararepresentant 

Ap 

Sigbjørn Heggdal 

 

2 vararepresentant 

Ap 

Vidar Birkeland 

 

3 vararepresentant 

Ap 

Tore Forgard 

 

1 vararepresentant 

Sp 

Gunvor Ljosland 

 

2 vararepresentant 

Sp 

Cay Robert Håvorstad 

 Representant til 01.03.2021

1 vararepresentant 

KrF 

Olav Kristian Stangvik 

 1 vararepr. til 01.03.2021

2 vararepresentant 

KrF 

Ikkje politisk 

Barnas repr. i plansaker 

representant 

 

Ikkje politisk 

Barnas repr. i plansaker 

vararepresentant 

 

Hovudutval for oppvekst og levekår

(inkl. funksjon som klientutval)

Sigbjørn Heggdal 

Leiar 

representant 

Ap 

Bente Forgard Lineikro 

Nestleiar 

representant 

Ap 

Kristian Hagen 

 

representant 

Høgre 

Kari Røynlid 

 

representant 

Sp 

Olga Forgard Oliegreen 

 

representant 

KrF 

Vidar Birkeland 

 

1 vararepresentant 

Ap 

Marianne Uleberg 

 

2 vararepresentant 

Ap 

Vibeke Sandåker 

 

3 vararepresentant 

Ap 

Terje Verdal 

 

1 vararepresentant 

Høgre 

Kenneth Hoveland 

 

2 vararepresentant 

Høgre 

Helene Håvorstad Ljosland 

 

1 vararepresentant 

Sp 

Skjalg Fagerbakke 

 

2 vararepresentant 

Sp 

Lloyd Gundersen 

 

1 vararepresentant 

KrF 

Grethe Haddeland 

 

2 vararepresentant 

KrF 

Ungdomsråd

Susanne Emilie Jacobsen

 Leiar

representant 

10 klasse

Andrine Engeli Haddeland

 Nestleiar

representant 

VGS

Hanne Abusland 

 

representant  

10 klasse 

Natalie Smeland Sannes 

 

representant 

9 klasse 

Gard Gullaksen Øyulvstad 

 

representant 

8 klasse 

Olevine Austrud 

 

vararepresentant 

8 klasse 

Live Maritha Håvorstad 

 

vararepresentant 

 

Fellesråd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne

Sigbjørn Heggdal 

 

representant 

Ap 

Leif Rune Reiersdal 

 

representant 

Høgre 

Bjarne Verdal 

 Leiar

brukarrepresentant 

 

Olav Åsland 

 

brukarrepresentant 

 

Weronica Stølen 

 Nestleiar

brukarrepresentant 

 

Halldis Smeland 

 

Vara brukarrepresentant 

 

Brita Abusland 

 

Vara brukarrepresentant 

 

Eva Håvorstad 

 

Sekretær 

 

Valutval

(administrasjonsutval, kultur, friluftsnemnd, beredskapsråd, klagenemnd) 

Namn Tittel   Parti

Inger Lise Lund Stulien 

Leiar 

representant 

Ap 

Gro Boge Aasheim 

Nestleiar 

representant 

Høgre 

Jan Arild Bjørndal 

 

representant 

Ap 

Jan Stangvik 

 

representant 

KrF 

Oddmund Ljosland

 Til 31.12.2021

representant 

Sp 

Inger Lise Austrud 

 

1 vararepresentant 

Ap 

Bente Forgard Lineikro 

 

vararepresentant 

Ap 

Sigbjørn Heggdal 

 

vararepresentant 

Ap 

Marianne Uleberg 

 

vararepresentant 

Ap 

Leif Rune Reiersdal 

 

vararepresentant 

Høgre 

Kari Røynlid

 Til 31.12.2021

vararepresentant 

Sp 

Tore Forgard

 Til 31.12.2021

vararepresentant 

Sp 

--

 

3 vararepresentant 

Sp 

Cay Robert Håvorstad 

 

vararepresentant 

KrF 

Kontrollutval

Bjarne Haugstad 

Leiar 

representant (komm.st.)

Sp 

Thomas Repstad 

Nestleiar 

representant (komm.st.)

Høgre 

Anne Lisbeth Thorsland 

 

representant (komm.st.)

KrF 

Lars Kittelstad 

 

representant 

 

Norunn Tveit Egenes 

 

representant 

 

Lennart Reiersdal 

 

1 vararepresentant 

 

John Oddvar Selland 

 

2 vararepresentant 

 

Kari Anne Thorsland 

 

3 vararepresentant 

 

KS Agder / KS fylkesmøte

Inger Lise Lund Stulien 

Ordførar 

representant 

Ap 

Gro Boge Aasheim 

Varaordførar 

vararepresentant 

Høgre 

Representantar til nasjonalpark og verneområdestyre SVR

Inger Lise Lund Stulien 

Ordførar 

1 representant 

Ap 

Leif Rune Reiersdal 

 

2 representant 

Høgre 

Styre for Ingrid og Thore Lindelands legat

Sigbjørn Heggdal 

Leiar 

representant 

Ap 

Bente Forgard Lineikro 

Nestleiar 

representant 

Ap 

Kari Røynlid 

 

representant 

Sp 

Kommunalsjef oppvekst og levekår 

 

representant (fast medl)

 

Einingsleiar NAV 

 

representant (fast medl)

 

Olga Forgard Oliegreen 

 

1 vararepresentant 

KrF 

Kristian Hagen 

 

2 vararepresentant 

Høgre 

Forhandlingsutval

Inger Lise Lund Stulien 

Ordførar 

representant 

Ap 

Gro Boge Aasheim 

Varaordførar 

representant 

Høgre 

Dagne Ropstad

Kst. Rådmann 

representant 

 

Jan Stangvik 

 

vararepresentant 

KrF 

Odin Refsnes 

DRU 

sekretær 

 

Tilsynsnemnd for skjøn ved tiltreding og fråtreding av forpakting

Ove Austegard 

 

representant 

 

Anita Kvåle 

 

representant 

 

Lars Kittelstad 

 

representant 

 

Tilsynsnemnd i samband med forebyggings- og flaumsikringsanlegg

Leif Rune Reiersdal (leiar HDU) 

 

representant 

Høgre 

Vibeke Sandåker (nestleiar HDU) 

 

representant 

Ap 

Svein Rosseland 

 

representant 

 

Beredskapsråd

Inger Lise Lund Stulien 

Ordførar 

representant 

Ap 

Dagne Ropstad

Kst. Rådmann 

representant 

 

Gro Boge Aasheim 

formannskap 

representant 

Høgre 

Jan Arild Bjørndal 

formannskap 

representant 

Ap 

Oddmund Ljosland

formannskap  

repr. /  Til 31.12.2021

Sp 

Jan Stangvik 

formannskap 

representant 

KrF 

Lensmann 

 

representant 

 

Kommunale/statlege fagorgan i kommunen 

 

representant 

 

Takstnemnd for eigedomsskatt

Oddmund Ljosland 

Leiar 

representant 

Trond Harry Åsland 

Nestleiar 

representant 

Hilde Stuestøl Berg 

 

representant 

Tone Astrid Folkvord Flodquist 

 

vararepresentant 

Geir Arne Flottorp 

 

vararepresentant 

Christin Larsen Eikjeland    3  vararepresentant

Klagenemnd for eigedomsskatt

(ikkje medlemmar av formannskap) 

Leif Rune Reiersdal 

Leiar 

representant