• handsamar saker som ikkje naturleg høyrer heime i eit av hovudutvala og som det ikkje er naturleg at blir lagt fram for kommunestyret.
  • tildeler tomter i næringsområdet.
  • har mynde til å ivareta kommunen sine oppgåver etter Serveringsloven av 13. juni 1997.
  • har ansvaret for kommunen sin arbeidsgjevarpolitikk og dei oppgåver som har tilknyting til kommunen sin arbeidsgjevarfunksjon.

Formannskapet har òg funksjon som Administrasjonsutval (+ 2 arbeidstakarrepresentantar), Klagenemd, Hasteutval, Overordna miljøutval, Likestillingsutval og valstyre.

Medlemmar

Inger Lise Lund Stulien.jpg Inger Lise Lund Stulien (Ap)
Ordførar
inger.lise.lund.stulien@aseral.kommune.no
459 06 631
Gro Boge Aasheim.jpg Gro Boge Aasheim (H)
Varaordførar
gro.aasheim@gmail.com
91840775
Eirin Åsland Goksem.jpg Eirin Åsland Goksem (Sp)
eirin.aasland@hotmail.com
99711423
Jan Arild Bjørndal.jpg Jan Arild Bjørndal (Ap)
jan.arild.bjorndal@ae.no
95298240
Jan Stangvik.jpg Jan Stangvik (KrF)
jan.stangvik@gmail.com
94021723