Styret

Leiar/ kasserar: Ruben Bortelid 
Nestleiar: Tom Eiken
Sekretær: Gunvor Ljosland
Styremedlem: Ole Tom Honnemyr
Styremedlem: Kirsti Øydna
 
Varamedlem: Raymond Sandnæss
Varamedlem: Kjell Terje Flottorp

Bli medlem

For å bli medlem sender du ein mail til gunvor@ljoslandinfo.no. Kontigenten for 2020 er på kr.500,- pr.bedrift. Fordelen med å vere medlem er at kurs og turer som blir arrangert i regi av næringsrådet er rimelegare for medlemma. For kvart medlem gir også kommunen tilskot til næringsrådet med tilsvarande sum. Dette er eit godt bidrag for å halde liv i næringsrådet.