Kriterier - vilkår for å jakte

  • Du må fylle 14 år inneværende år for å kunne ta jegerprøvekurset.
  • Opplæringsjakt på småvilt kan foregå fra fylte 14 år til fylte 16 år, uten krav til avlagt jegerprøve.
  • Opplæringsjakt på storvilt kan foregå fra fylte 16 år til fylte 18 år.
  • Her er det krav om at jegerprøven på forhånd er bestått og skyteprøve avlagt.

Etter å ha bestått jegerprøven, blir du registrert i Jegerregisteret. Det gir deg rett til å drive selvstendig småviltjakt og fangst, dersom du er fylt 16 år. Du kan drive selvstendig storviltjakt fra du er fylt 18 år. Ny skyteprøve må avlegges hvert år du jakter.

Eksamen i jegerprøven

  • Kommunen står for gjennomføring av eksamen, som er digital.
  • Du må betale gebyr til Miljødirektoratet før du avlegger eksamen og kvitteringen må tas med til eksamen.
  • Gebyret gjelder kun for ett forsøk på eksamen.
  • Miljødirektoratet bestemmer gebyrsatsen og den kan endres fra år til år.