Det vert vist film ca ei gong i månaden.

Kiosksal før kvar framsyning. 

Filmprogram finn du på bygdekinoen.no

Bygdekinoen Åseral har eigen Facebookside.