Hvem kan få ledsagerbevis?

Dersom du har en funksjonsnedsettelse som vil vare over tid (vanligvis i mer enn to år) og trenger ledsager for å kunne delta i blant annet kulturaktiviteter på like vilkår med andre, kan ordningen være aktuell for deg. Dersom kommunen din har gjort vedtak om å innføre ledsagerbevis kan du søke om et slikt kort.

Det er behovet for ledsager, ikke hvilken medisinsk diagnose du har, som avgjør om du fyller vilkårene for å få kortet.

Aldersgrensene for hvem som kan søke kan variere fra kommune til kommune.

Ledsagerbevis gjelder i hele landet, ikke bare i kommunen du bor i.

Det gjelder der arrangører, transportselskaper og andre som krever inngangspenger har sluttet seg til ordningen.

Du må selv undersøke om kortet aksepteres på det stedet eller arrangementet du vil besøke.

I kommuner som ikke har innført ordningen med ledsagerbevis, er det få arrangører som aksepterer kortet.

Kommunen vil vanligvis vite om hvor kortet kan brukes i egen kommune og ofte i nabokommuner og i fylket.

Noen steder er merket med "Ledsagerbevis aksepteres"-skilt, men ikke alle.

Ledsagerbevis er en norsk ordning. Du kan ikke regne med at kortet blir akseptert i utlandet.