For å skape tilflytting, ny bygging og aktivitet har Åseral kommune tilskotsordningar for bustadbygging, snørydding, vatn og avløp. 

Tilskotsreglement for bustadbygging mm.