Hjelpemiddel for syn eller høyrsel må det søkast om hos NAV Hjelpemiddelsentral. Kommunens ergoterapeut er syn- og høyrselskontakt. Ho kan hjelpe deg i vurdering av aktuelle hjelpemiddel, skrive søknad, tilpasse og gje opplæring i bruk av hjelpemiddel.

 

Kontaktinformasjon ergoterapeut, syn- og høyrselskontakt:

Siv Tone Rossevatn Forgard

Kontortid måndag og onsdag frå kl 08.00-15.30. 

Mobil: 916 96 147 i ovannemnte kontortid.

E-post: siv.tone.rossevatn.forgard@aseral.kommune.no

 

Siv Tone har kontor på Åseralsheimen.