Setesdal interkommunalt politisk råd har ei eiga støtteordning for arrangementsutvikling. Føremålet med ordninga er auka verdiskaping i regionen. Gode arrangement skapar trivsel, samarbeid og utvikling, og er positive for fastbuande, besøkande og for lokalt næringsliv. Støtta gjeng til utvikling og nyskaping av nye eller etablerte arrangement, med fokus på berekraft. Retningsliner og søknadskjema finn du i lenkene under.

Arrangementsstøtte Setesdal IPR