Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommuneplan

Kommuneplanen er ein langsiktig plan som definerer overordna mål for kva kommunen skal jobbe mot. Kommuneplanen består av ein samfunnsdel og ein arealdel. Samfunnsdelen er eit tekstdokument som tek stilling til langsiktige utfordringar, mål og strategiar for kommunen. Arealdelen består av eit kart med føresegn som skal styre arealbruken i kommunen. 

Samfunnsdelen vart vedteken i februar 2023 og kommunen er no i gong med å revidere arealdelen.