Skjema for innspel

Har du eit innspel? Fyll ut skjemaet PDF document ODT document og send inn på følgjande måter:

  • Epost til post@aseral.kommune.no eller 
  • Post til Åseral kommune, Gardsvegen 68, 4540 Åseral. 
  • Lever på rådhuset

 

Frist for å sende inn innspel er satt til 01.03.2024

Kva skjer med innspela?

Kommunen vil først gå gjennom ei «grovsiling», kor ein del av innspela kan bli sortert ut. Dersom arealinnspelet for eksempel er i strid med kommunens målsetting eller nasjonale og regionale føringar, kan det bli sortert ut. Dette vert handsama politisk. Alle som sender inn innspel vil få ei tilbakemelding på status etter grovsilinga.

Innspel som vert teken med vidare i prosessen vil bli nærare utgreia i ei konsekvensutgreiing. 

Merk: Dersom du allereie har sendt inn eit innspel treng du ikkje sende det inn igjen.