Kommunen har vedteke at gründerverksemder skal få høve til å leiga kontor til halv pris i ein avgrensa periode.
Prisane går fram av prislista: 

https://pub.framsikt.net/2024/aseral/bm-2024-gebyrliste_2024#/generic/summary/feesmanagemant?scrollTo=t-54

 

Presisering av kva som inngår i fellesutgifter:

  • Oppvarming/straum
  • Reinhald (Fellesareal og kontor)
  • Forsikring (omfattar ikkje forsikring av den einskilte leigetakar sine private eigendelar)
  • Normalt vedlikehald
  • Renovasjon
  • mm

Desse kostnadene inngår ikkje i fellesutgifter:

  • Leige av dataline/fiber
  • Kostander knytt til kopiering, skanning etc.
 
Åseral Næringshus har tilbod om internett-tilgang via fiberlinje, og tilgang til skrivar/kopimaskin og scannar i fellesareal.
For leigetakarar som ønskjer å nytte seg av dette, blir det avrekna i tillegg til lokalleiga.
 
Ta kontakt for å høyre om kva kontor som er ledig. 
 
Kontoroversikt næringshuset per 2022.JPG