Her ligg om lag 12 dekar ferdig opparbeida areal klar for nye etableringar.
Du kan kjøpa eller leiga areal. Prisen er attraktiv. Kommunen syter for infrastruktur fram til tomtegrense.

Formannskapet tildeler tomter etter søknad.

Føresegn for næringsområde

Oversikt over næringsareal i Agder finn du HER