Næringsutvikling krev meir enn berre offentlig støtte. Gjennom eit samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunen og Åseral Regnskapskontor får etablerarar hjelp til å utvikle forretningsideen og etablere eiga verksemd.  Saman med deg finn vi fram til ei rådgjeving tilpassa ditt behov og din forretningsidé.

Nytt regelverk vedtatt av kommunestyret 4.5.2023.pdf (utanom næring)