Kven får plass?

Det er den pårørande som søker om avlasting. Den det søkast avlasting frå skal, som hovudregel, signere/samtykke til søknaden. Søknaden bør beskrive dei daglege omsorgsoppgåvene du yt.

Det er inntaksnemda i kommunen som handsamar søknad og fattar vedtak.

Kva kostar det?

Avlasting på institusjon er gratis.