Fiskeplass rundatjønn Bortelid_comp

Rundatjønn (Bortelid)

Denne fiskeplassen ligg ved Rundatjønn i Bortelid. Parkeringsplass på motsatt side av vegen gjer at vegen er kort ned til fiskeplassen som har benkar og bord. Det er opparbeida sti, og det er mogleg å finne fine plassar å fiske frå langs heile tjønna. Fiskeplassen ligg omlag 1 km nord for butikken i Bortelid på vegen inn mot Juvatn.

Fiskeplass Ljosland_comp

Ljosland

Denne fiskeplassen ligg i sørenden av Ljoslandsvatnet i tilknyting til hovudveg. Parkeringsplass og fiskeplass er begge på venstre side av vegen. Fiskeplassen har opparbeida sti samt  benkar/bord.Fiskeplassen ligg omkring 2 km sør for Ljosland Fjellstove og er godt merka med skilt på høgre side av vegen.

Fiskeplass torsland_comp

Torsland

Rett ved Torslandbrua er det ein flott fiskeplass tilrettelagt for rørslehemma. Her kan ein køyre heilt ned til elva for å fiske. Det er ein asfaltert flate å stå på under brua og det er laga fiskepirar samt benkar/bord. Fiskeplassen ligg ca 2,5 km frå Kyrkjebygda mot Bortelid. Køyr forbi industriområdet, og ta av på høgre side av vegen der det er skilta til Torsland. Fiskeplassen ligg på venstre side rett før brua. 

Fiskekort

Det er ulike regler som gjelder for fritidsfiske, avhengig av om du fisker i sjø eller i ferskvann, årstider, art, og så videre.

Barn under 16 år kan fiske fritt i ferskvann med stang og håndsnøre.

I Agder er det tillatt å fiske etter aure (ørret), abbor (sjebbe), og bekkerøye, samt gjedde, karpe, karuss, gullvederbuk, røye, sandkryper, skrubbe, suter, sørv, trepigget stingsild og ørekyt.

Alle over 16 år må kjøpe fiskekort eller innhente fisketillatelse hos fiskerettshaveren før fisket starter.
 

Kjøp fiskekort på nett her

Du kan og få kjøpt fiskekort på Minne Kultursenter.