Smittevern, til dømes i samband med utbrot av harepest, forureining av vasskjelder og liknande

Ta kontakt med kommuneoverlege ved mistanke om forureining av vasskjelder, utbrot av smitte som til dømes harepest og liknande.

Reisevaksinering

Reisevaksinering får du på Sørover i Kristiansand.  
Du kan få medisinsk råd og veiledning ved utanlandsreiser og tilbod om vaksinasjonar og reseptar, blant anna for medisiner til forebygging av malaria.
Det kan og tinge time hjå fastlegen dersom du har spørsmål angåande reisevaksiner.

HPV-vaksine

KVA ER HPV?

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder. Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt. 

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.

FOR TIMEBESTILLING ELLER MER INFORMASJON OM VAKSINEN - KONTAKT:

Helsestasjonen i Åseral
Besøksadresse: Helsehuset, Gardsvegen 66, 4540 Åseral
Telefon: Helsesjukepleiar Hildegunn Sangesland: 975 30 758

INFORMASJON OM HPV OG HPV-VAKSINE