Krav til søker

 • Alle kan be om samtale hjå psykologtenesta. Kontaktpersonar for tinging av time for vaksne Laila Ljosland og for born/ungdom Britt Enny Haugland.
 • Fagpersoner og samarbeidspartnere som ønsker konsultasjon og veiledning kan også ta kontakt. 

Kva koster det?

Eigenandel for konsultasjon med psykolog kr. 375,- 

 

Målsetting

Målsetting for tenesten er å gi våre målgrupper:

 • tidleg hjelp til foreldre når dei er bekymra for bornets fungering eller situasjon
 • hjelp til avklaring ved bekymring for eigen psykisk helse og fungering
 • identifisering og behandling av lettare psykiske vansker
 • sikre tilgang til veiledning og konsultasjon hos psykolog for fagpersoner som arbeider med målgruppene

Tenester

 • råd og veiledning
 • avgrensa behandling/veiledning (1-8 samtaler)
 • undervisning om psykisk helse for samarbeidspartnere
 • hjelp til igangsetting og drift av helsefremmende og forebyggende tiltak i kommunen
 • samarbeid med andre hjelpeinstanser