Nå heter det brannforebygger. Det nye navnet beskriver mye bedre hva arbeidet går ut på. I dag gjør brannforebyggeren mye mer enn å feie skorsteiner. En brannforebygger kommer på tilsyn og treffer huseier, snakker om generell brannsikkerhet, og feier selvfølgelig skorsteinen om det er behov, såkalt behovsprøvd feiing. I etterkant vil du få en rapport som beskriver om noe må utbedres, eller om det er trygt og godt.

Behovsprøvd, hva er det?
Dette betyr at vi skal komme på tilsyn eller feie når det er behov. Dette styres av en risikovurdering som er unik for hvert bygg. Vi baserer informasjonen på en rekke punkter som er med på å bestemme når neste besøk vil være. I hovedsak baserer det seg på faglige vurderinger som er gjøres under feiing og tilsyn.

Hvorfor er det et årlig gebyr?
Det er et årlig gebyr, uavhengig av hvor ofte tilsyn/feiing utføres. Størrelsen på avgiften er regulert i forhold til et gjennomsnitt av tilsyn og feiefrekvensen på alle fyringsanleggene vi har i vårt område. Gebyret kommunene krever inn går til å opprettholde tilbudet om tilsyn og feiing, og henger ikke sammen med hvor ofte et bygg får utført tjenesten. Om feiing skulle vært utført årlig ville størrelsen på beløpet vært betydelig høyere.

Ønsker du ta del i ny teknologi?
Vi er med i et pilotprosjekt hvor vi plasserer ut en sensor i skorsteinen din. Denne vil være med på å avdekke når det er behov for feiing, og registrere om en pipebrann skulle oppstå. Om du ønsker å være med på å utvikle dette, ta kontakt med brannvesenet sør på feier@brannsor.no. Husk å merke mail med navn, adresse og telefonnummer. Dette medfører ingen ekstra kostnader.

For mer informasjon se brannsor.no