Minnekultursenter

Minne kultursenter

Om ikkje anna er avtala blir lokalutstillinga i kjellaren stengt av ved private arrangement. På eige ansvar kan leigar ha tilgang til kjellaren,men dette må tingast særskilt. Det er projektor og lerret på Minne. Dette må tingast særskilt.Leigar har det fulle og heile ansvar om noko i utstillingslokalet blir skada eller øydelagt. Om utstillingsgjenstander blir skada eller øydelagt er leigar plikta til å erstatta dette.

Booking:

Åseral kommune, ved Minne kultursenter
Telefon: 415 25 726 
E-post: post@aseral.kommune.no

 

Utleigereglement:

Leige av Minne kulturhus inkl. branninstruks.pdf

Fleirbrukshuset

Ingen utleige i fleirbrukshuset i skuletida. 
Faste aktivitetar må einskilde gonger vika for andre større arrangement.
Servicekontoret vil sende ut info til kontaktpersoner så fort dette er kjent.

 

Musikkanlegg:

For tilgang/nøkkel til musikkanlegget, kontakt Maik Hårtveit, tlf. 913 43 945.

 

Booking:

Åseral kommune, ved Servicekontoret
Telefon: 38 28 58 00
E-post: post@aseral.kommune.no

 

Faste treningstider

Oversikt over faste treningstider finn du på denne sida: Treningstider i fleirbrukshallen

 

Utleigereglement:

Leige av Åseral fleirbrukshus inkl Branninstuks.pdf

Kylland grendehus

Kylland grendehus

Kontaktperson Kylland grendehus:
Åseral kommune v/servicekontoret
Tlf: 38 28 58 00

 

Lognavatn grendehus

Lognavatn grendehus

Kontaktperson Lognavatn grendehus:
Susanne Skeie
Tlf: 959 00 550

 

 

Rådhuset

Åseral rådhus

Booking:

Åseral kommune, ved Servicekontoret
Telefon: 38 28 58 00
E-post: post@aseral.kommune.no

 

Utleigereglement:

GJELDANDE Leige av Åseral Rådhus og branninstruks.pdf