Den offentlige tannhelsetenesta i Åseral er organisert inn under fylkeskommunen, som skal sørge for at tannhelsetenester, herunder spesialisttenester, er tilgjengelige for alle som bur eller oppheld seg i Vest-Agder.
Tannlegekontoret ligger på Byremo, for info: Byremo tannklinikk

For alle tannklinikkar i Vest-Agder, sjå her:
http://tannlege.nu/fylke/vest-agder/?praksis=offentlig