Ambulansen held til på helsehuset, og dekker eit stort geografisk område, primært Åseral og Bjelland, men dei køyrer der beredskapsbehovet er.
Det er om lag 14 tilsette i ei såkalla «kombinasjonsstilling», som vil sei at dei er tilsett i lindesnesregionen og jobber i både Mandal og Åseral.
Ambulansen i Åseral har om lag 300 oppdrag i året.