Da ønsker Luftfartstilsynet at du setter deg inn i reglene for hvordan denne brukes på en mest mulig hensynsfull og sikker måte. 

Les mer om lover og regler om bruk av droner på Luftfarstverkets nettsider