Oppgåvene til kommunen

Åseral kommune har ansvaret for forvaltning av Viltloven og dessutan å gi styresmakter, organisasjonar og personar råd og rettleiing i saker om viltforvaltning. Kommunen har ikkje eiga viltnemnd.

Hovudoppgåvene er: 

  • Forvaltning av aktuelle lover og forskrifter knytt til viltforvaltninga der kommunen er styresmakt 
  • Godkjenning av jaktvald
  • Godkjenning av bestandsplanar 
  • Fellingsløyve for hjortevilt 
  • Fellingsløyve for skadevaldande hjortevilt og beverar 
  • Fallviltarbeid (ettersøk av skada vilt) 
  • Høyringsinstans for aktuelle saker knytt til viltforvaltning

 

Kommunen har rett til å kontrollera at jaktlag har eigen avtale om godkjend ettersøkhund for hjortevilt.