Kven får plass?

Det er fastlege, sjukeheimslege eller legevaktslege som kan legge pasientar inn på KØH-plass.

Kriterie for eit slikt opphald er blant anna stabile pasientar med avklart diagnose der hovudproblemet er akutt sjukdom som kan undersøkast og behandlast etter vanlege allmennmedisinke metoder. Pasienten må vere over 18 år.

Kva koster det?

Opphald på KØH-plass er gratis.