Logg inn via oppvekstportalen

Dersom du er folkeregistrert i Åseral kommune, er det viktig at du logger deg inn før du søker om barnehage-/SFO-plass. Dette for å kontrollere at opplysningene som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne legge til korrekt kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse). Innlogging skjer ved bruk av ID-porten. (Dersom du er usikker på om du er registrert, kan du forsøke å logge deg inn.)

Dersom du ikke kan logge deg inn ved bruk av ID-porten (dvs. dersom du ikke har norsk fødselsnummer, ev dersom du per i dag ikke er folkeregistrert i Åseral kommune), så kan du søke uten å være innlogget.

OPPVEKSTPORTALEN

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. mars

Krav til søker

  • Du kan søke om SFO plass i kommunen uten at barnet bor i kommunen, men barnet må ha bosted i kommunen ved oppstartdato.
  • Du må oppgi epostadresse og mobilnummer, samt fødsels- og personnummer på fakturamottaker.
  • Oppgi ønsket startdato. Ved hovedopptaket er oppstart 15. august. Dersom søknad sendes etter skolestart om høsten, må oppstartsdato avklares med SFO-leder

Endring av plass

Endring av plass skal skje elektronisk via Oppvekstportalen via ID-porten. Endringer for kommende skoleår må skje innen 01.05 hver år.

Ved oppsigelse eller reduksjon av plass betales det for inneværende og påfølgende måned.

Søknadsbehandling

Søknad om SFO plass skal sendes elektronisk.

Tildeling av plass skjer ved særskilt tildelingsbrev (enkeltvedtak) og gjelder fra startdato til utgangen av 4. årstrinn eller til plassen eventuelt blir sagt opp skriftlig på et tidligere tidspunkt. Det må ikke søkes særskilt hvert skoleår. 

Barn med spesielle behov må søke om nytt opptak ved overgang til 5. årstrinn.