Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Barnehage

Barnehagen skal gje eit tilbod for barn som er under skolepliktig alder. 

I Åseral har vi ein kommunal barnehage.
Kommunen driv eit omfattande generelt barnehagetilbod, men er også ansvarlig for å legge til rette for born med funksjonshemmingar. 
Barnehagen si heimeside: www.aseralbarnehage.no

Barnehage.JPG

Aktuelt

Åseral barnehage illustrasjonsfoto

1. mars 2020 - Søknadsfrist hovudopptak i Åseral barnehage

Alle nye brukarar som ynskjer plass i løpet av barnehageåret 2020/2021 må søkja innan fristen. Barnet må vere fødd før ein søker barnehageplass. Dersom barnet ikkje er fødd innan søknadsfrist til hovudopptak, kan ein søke barnehageplass ved suppleringsopptak gjennom barnehageåret når barnet er fødd.