Skulen vil invitere til innskriving- og informasjonsmøte på våren.
Ta gjerne kontakt med einingsleiar Kenneth Hobbesland dersom du har spørsmål.