UKM lokalt

 • UKM er en arena for all ungdom bosatt i Åseral kommune mellom 13 og 20 år (t.om. 19).
 • Åseral kommune har UKM-samarbeid med Evje og Hornnes og Bygland.
 • UKM er et helårig konsept som er 3-delt:
  Del 1 foregår i alle landets kommuner, og er den viktigste delen. Her kan alle som vil delta.
  Del 2 foregår fylkesvis. Her kan et utvalg fra hver kommune delta.
  Del 3 foregår på nasjonalt nivå. Her kan et utvalg fra hvert fylke delta.
 • Påmelding via ukm.no hvert år fra november til januar.

UKM Norge

 • UKM (Ung Kultur Møtes) jobber for å fremme og utvikle ung kultur over hele landet.
 • UKM finansieres av det offentlige, og eksisterer både lokalt, regionalt og nasjonalt.
 • Det viktigste for UKM, er å bidra til at ung kultur får større plass i lokalsamfunnet. Vi arrangerer årlige mønstringer og fylkesfestivaler, i tillegg til helårig aktivitet som turneer, workshops og andre arrangement i samarbeid med andre.
 • Vi tror på ungdom og deres evner, og vil at de som ønsker det kan involvere seg på alle plan.
 • Ungdommene våre tas med i beslutninger både når det gjelder organisasjonens retning og spesifikke arrangementer.

Nyttige lenker

Hovedside på nett: www.ukm.no
Om UKM: https://org.ukm.no/
UKM informasjon om personvern: https://personvern.ukm.no/datalagring/
UKM informasjon om fotografering og bildebruk: https://personvern.ukm.no/dokumentasjon/
UKM finn din lokalmønstring og påmelding: https://ukm.no/din_monstring/
UKM lokalt på FB: https://www.facebook.com/UKM-Evje-og-Hornnes-Bygland-og-%C3%85seral-1145492988948243/