Dei kommunale vassverka er: 

  • Kyrkjebygd vassverk
  • Lognavatn vassverk
  • Bortelid vassverk
  • Ljosland vassverk
  • Eikerapen vassverk
  • Kylland vassverk

Alle vassverka leverer hygienisk trygt drikkevatn av høg kvalitet. Kommunen har jamnleg prøvetaking av alle vassverka. Prøveresultat kan ein få tilsendt ved å kontakte kommunen. 

I Åseral har vi omlag 66 km kommunale vassleidningar og 6 høgdebasseng. 

Vassverka i Kyrkjebygd, Kylland og Lognavatn får vatn frå grunnvassbrønnar. Vassverka i dei tre hyttedestinasjonane nyttar overflatevatn frå følgjande vasskjelder: 

  • Bortelid: Kvitevatn
  • Ljosland: Farevatn
  • Eikerapen: Storevatn