Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Opptak frå folkemøte 25.01.2024

Åseral kommune er i gong med å revidere kommuneplanens arealdel. I forbindelse med det inviterte ein til folkemøte i gamle gymsal 25. januar. Her kan du sjå opptak frå informasjonsdelen av møtet.

Her kan ein lære litt om kva ein arealplan er, kva som ligg inne i eksisterande plan og kva ein har tenkt til å sjå på i denne revideringa. I tillegg får ein eit innblikk i nokre av dei overordna føringane kommunen må forhalde seg til. Ein går også gjennom korleis ein kan sende inn innspel og kva som skjer med desse vidare i prosessen. 

Til slutt kan ein sjå innlegg frå næringsrådet, som fortel litt om næringsareala som ligg i eksisterande plan. 

Bilde til heimeside2

Folkemøte om kommuneplanens arealdel

Åseral kommune er i gong med å revidere kommuneplanens arealdel. I forbindelse med det ynskjer me å invitere til informasjonsmøte i gamle gymsal 25. januar, klokka 18:00.
 
Lurer du på kva ein arealdel er? Kva vert den eigentleg brukt til og korleis fungera den planen me har i dag? Korleis kjem ein med innspel til planen, og kva skjer med innspelet vidare i prosessen?
Kor skal me ha bustadområde og kva tenker du om spreidde hytter på heia?

Dette, og mykje anna får du svar på og mogelegheit for å spele inn i møtet.

 
Folkemøte 25 januar - tekst