Har du eit innspel, men er usikker på korleis du skal gå fram? Ta kontakt, så avtalar me eit møte der du kan få hjelp til å fylle ut skjemaet. Dersom du ynskjer eit møte for å diskutere innspelet er dette fullt mogleg, også via teams. Rådhuset vil i tillegg vere opent på ettermiddagen: 

Onsdag 14. februar kl: 16:00-18:00 
Onsdag 21. februar kl: 17:00-19:00

Då trenger du ikkje å avtale i førevegen, kom innom, så hjelper vi deg!

 

Me minner om at fristen for å kome me innspel er 01.03.2024 

Innspel kan sendast til post@aseral.kommune.no eller per post til Åseral kommune, Gardsvegen 68, 4540 Åseral. Innspela kan også leverast på rådhuset. 

 

Skjema for å sende innspel finn du på denne sida.