Kunngjering / tilbodskonkurranse

 

UTLYSNING RAMMEAVTALAR, VINTERVEDLIKEHALD, (brøyting)

 

Åseral kommune har lyst ut tilbodskonkurranse for nye rammeavtalar for 

- vintervedlikehald

Avropa antas å ha ein årleg omsetnad som totalt sett ligg over 

terskelverdiane for offentlege anskaffelser av vare- og tenestekontrakter. Anskaffelsen vert derfor gjennomført etter Forskrift om offentlig anskaffelser,

del 3. 

 

Varighet for avtalen er sett til 4 år med opsjon på ytterligere1 sesong. Tilbodskonkurransen er open, ikkje mogelegheiter for forhandlingar om endring av prisar og fristar.

 

Fullstendig kunngjering er lagt ut på Doffi. Link: https://doffin.no/notices/2024-109337 

Alle dokumenter om rodene ligger under ”Rode 1.

Innlevering: Elektronisk via EU-supply.no, KGV: 

https://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/406397/0/0?returnUrl=&b=

 

Frist for innlevering av tilbod er 23.07.2024. kl 12:00

 

Eventuelle spørsmål kan rettast til; Jonas Leyre Amstrup, Odin Prosjekt AS

Mobil; 975 12 929 jonas@odinprosjekter.no