Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
14. august:

Korona-testing i Åseral

Kva skal du gjere om du mistenker at du er smitta av covid-19? Les mer

Nyhetsarkiv

Influensavaksine, Vaxigrip Tetra

Vi har no fått årets influensavaksine. Det er berre å møte opp på legekontoret mellom kl.  9-11.30 og 12-14.30. Ein treng ikkje tinge time. Før 1. Desember er det berre personar som høyrer til risikogruppene som kan få sett vaksina, sjå lista nedanfor.

Vaksina er gratis for dei som har frikort, andre må betale kr. 50,- i egenandel.  

helsehuset 2020

Nye Åseralsheimen

Torsdag 15. oktober vart det offisiell opning av den nye Åseralsheimen. 

Nye heimen

Endring i smitteverntiltak frå 12. oktober

Regjeringa har gjort endringar i tiltak i samband med pandemien som blir gjort gjeldande frå 12. oktober. Ei lette på dei nasjonale tiltaka skal i framtida erstattast av lokale tiltak der dette er naudsynt. 

Korona+virus

Varsel om igangsetting av planarbeid for Bortelid sentrum

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 blir det varsla om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Bortelid sentrum. Føremålet med reguleringsplanen er å legge til rette for sentrumsutvikling ved Kappellodden, utvikling av friluftsinteresser i og ved Bortelidtjønna, samt bevaring av kulturmiljøet ved Bortelid Gard.

kart planarbeid bortelid sentrum

Tildeling av treningstider i fleirbrukshallen, sesongen 20/21

Jamfør smittevernreglar for organisert trening i fleirbrukshall av 17. september 2020 er det berre tillat med organisert idrett for barn og unge under 20 år.
Symjehallen er per dags dato ikkje opna for privat aktivitet.

Då smittevernreglane kan endre seg fort vel vi å sette opp ynskja treningstid for alle, slik at vi har det på plass om det skulle bli opna opp for aktivitet i symjehallen og trening for dei over 20 år.

firkantet kommunelogo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8