Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyhetsarkiv

To faste stillingar og eit vikariat som sjukepleiar

Eining for omsorg får ledig eit vikariat og to faste 100% stillingar som sjukepleiar.
Stillingane er i tredelt turnus.

Om du ikkje ønskjer full stilling er det mogleg å søkje om ønska stillingsstørrelse. 

Artikkelbilde Stilling ledig

Tilbod om oppfriskingsdose mot Covid-19

Regjeringa har beslutta at kommunane nå kan gi oppfriskningsdose mot covid-19 til risikogrupper mellom 18 og 64 år. Tilbodet gjeld òg personar i aldersgruppa 12-17 år med alvorleg grunnsjukdom.

Dette vil i praksis seie at alle som tidligare har fått 4 vaksiner nå kan melde frå dersom dei ynskjer ei 5. dose. 

Det må vere minimum 4 månader sidan forrige dose og helst 3-4 månader etter gjennomgått Covidsjukdom (minimum 3 veker). 

Alle som vil ha vaksine må ta kontakt med legekontoret snarast. Det vil ikkje bli ringt eller sendt SMS med tilbod om vaksine. 

Vaksinestikk

Fristen for lag og foreiningar for å søke straumstøtte er 7.september!

Lotteri- og stiftelsestilsynet har opna for søknadar om straumstøtte, søknadsfristen er 7. september klokka 13:00.

Ordninga gjeld i perioden april 2022 til mars 2023, og vi legg opp til ei søknadsrunde kvart kvartal. Det kan no søkast om støtte for perioden april-juni 2022.

Formålet med straumstøtteordninga er å motverke negative konsekvensar av dei høge straumprisane.

Straumstøtteordninga gjeld for organisasjonar med straumforbruk med ein månadleg gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt i søknadsperioden. Mottakarar får dekt 80 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månadlege gjennomsnittsprisen.

Straumstøtteordninga lag og foreiningar

Kulturminnedagen 2022

Velkomen til kulturminnedagen 2022!
3 september klokka 13:00, oppmøte Espelid
Espelidburet – feiring av 400 år
 
Kulturminnedagen 2022

Høyrselskurs og diabeteskurs

Kommunane i Setesdal har starta opp med frisklivs-, lærings- og meistringstilbod. Kommunane har gått saman om tilbodet og har utvikla kurs som arrangerast i både øvre og nedre del av Setesdal. Kursa er gratis så lenge det ikkje er spesifisert noko anna. 

LMT