Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyhetsarkiv

Vil du vere tilkallingsvikar på Åseralsheimen?

Pleie, rehabilitering og omsorg i Åseral treng fleire tilkallingsvikarer.
Åseralsheimen er eit nytt og flott omsorgsbygg som sto ferdig i oktober 2020. Her er det institusjonsplassar og fleire omsorgsbustadar/leilegheiter til menneske med ulike behov. 

Nye heimen

Spørjeundersøking: moglegheitsstudie rekketun Austrud

Som tidlegare beskreve har kommune, frivilligsentral og mental helse gåande eit moglegheitsstudie for tomta der Oppas Hus og Svendsstova står.
Målet med moglegheitsstudiet er at ein med tre ulike alternativ, har eit bedre grunnlag for diskusjon rundt utnyttelsen av tomta.

Illustrasjonsbilde moglegheitsstudie rekketun Austrud

Personvernerklæring

Som kommune er vi forpliktet til å lagre opplysningene på en lovlig og sikker måte. Personvernerklæringen inneholder informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, hvordan vi behandler og sikrer de, og rettighetene til den som er registrert.

Offentlig ettersyn - reguleringsplan for Velia Sør

Hovudutval for Drift og Utvikling vedtok i møte den  15.09.2021 (sak 60/21) følgjande:

Åseral kommune legg jamfør plan- og bygningslova § 12–11 ut reguleringsplan for Velia Sør til offentlig ettersyn.
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for nye fritidsbustader, vegar og grøntareal. Det er og eit mål å få til køyreveg til eksisterande fritidsbustader.

illustrasjonsbilde velia oppstart

FØREHANDSSTEMMING

Fram til og med 10. september kan du førehandsstemme i vallokaler over heile landet.

På grunn av pandemien oppmodar me dykk til å stemme på førehand.

Print

Er du i KARANTENE eller i ISOLASJON valdagen?

Veljarar som er manntalsført i kommunen og er i karantene eller i isolasjon kan få avgje si røyst på valdagen. 

ER DU I KARANTENE:
Røystinga vert utført frå veljaren sin bil - DRIVE-IN-RØYSTING

RING TLF 977 38 848 ELLER 38 28 58 00
INNAN MÅNDAG 13.09. KL. 10:00 for å avtala tid. 
Fristen er landsdekkjande og må overhaldast.

 

ER DU I ISOLASJON:
Røystinga vert utført i heimen hjå veljar eller der veljar oppheld seg.

RING TLF 977 38 848 ELLER 38 28 58 00 
INNAN MÅNDAG 13.09. KL. 10:00 for å avtala tid. 

Fristen er landsdekkjande og må overhaldast.

Print

Røyste heime?

Det er mogleg å røyste heime eller der du oppheld deg dersom du er sjuk/ufør og har vanskeleg for å koma deg til røystelokale.

Print
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |