Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyhetsarkiv

FØREHANDSSTEMMING

Frå og med 10. august til og med 10. september kan du førehandsstemme i vallokaler over heile landet. Dersom du stemmer i ein annan kommune enn den du er busett i blir stemmesetelen din sendt til kommunen du er folkeregistrert i per 30. juni 2021.

Du kan førehandstemme her:
Åseral rådhus, Gardsvegen 68, 4540  ÅSERAL

Opningstid:
Måndag, tysdag, onsdag og fredag: kl. 09:00 - 14:00

Torsdag: kl. 09:00 - 17:00

Laurdag 28.08.          kl. 12:00 – 17:00
Laurdag 04.09.          kl. 12:00 – 17:00

På grunn av pandemien oppmodar me flest mogleg til å stemme på førehand.
Hugs legitimasjon (pass, førarkort eller bankkort med bilete).

Om du er sjuk eller ufør og ikkje kan førehandsstemme på ordinær måte kan du stemme heime eller der du oppheld deg.
Ring Åseral servicekontor, telefon 38 28 58 00 for å avtale tid.

Veljar i karantene kan som fylgje av Covid-19 be om å få røyste der han oppheld seg.
Om det er mogleg skal han vente til å stemme til karantenetida er øve.

Print

I ÅR FÅR DU DIGITALE VALKORT

Valkortet vert sendt ut til din digitale postkasse eller i Altinn. Dersom du har reservert deg mot digital kommunikasjon med det offentlege, eller ikkje har nytta deg av ID-porten på 18 månadar, vil du motta valkortet på papir i posten.
Du treng ikkje valkort for å stemme i heimkommunen. Valkort er ikkje legitimasjon.

Valkortet er ein stadfesting på at du har stemmerett og du tek kortet med deg om du røyster på førehand i andre kommunar.

Print

UTLEGGING AV MANNTAL

Manntalet blir lagt ut til offentleg gjennomsyn på Åseral rådhus og på Minne kultursenter (biblioteket) frå og med måndag 12. juli og heilt fram til valdagen 13. september.

Har du meldt flytting frå ein kommune til ein annan innan 30. juni 2021, står du i manntalet i kommunen du flytter til.
Har du meldt flytting etter 30. juni 2021 er du manntalsført i kommunen du flytter frå.
Skjæringsdato er 30. juni og mottaksdato for flyttemeldinga er avgjerande.

Har du merknader/klage på oppføring i manntalet, må du vende deg skriftleg til:
Valutvalet i Åseral, Gardsvegen 68, 4540  ÅSERAL eventuelt post@aseral.kommune.no

Print

TIDLEGSTEMMING

Om det ikkje er mogleg for deg å stemme på førehand i ordinær periode eller på valdagen kan du frå 1. juli tidlegstemme.

Kontakt Åseral servicekontor, tlf. 38 28 58 00, for å avtale tidspunkt.
Hugs legitimasjon (pass, førarkort eller bankkort med bilete).

Print

Månadens kulturminne

Siste fredag kvar månad publiserer vi ein liten dokumentarfilm om nokre av kulturminna vi har i Åseral. 

månadens kulturminne

Vaksenopplæring

Kommunen har tilbud for deg som er vaksen og ønskjer opplæring

firkantet kommunelogo

Kulturskulen i Åseral

Som mange er kjent med så startar Åseral sin eige kulturskulen frå hausten 2021. Mange lokale krefter har stilt opp for å kunne få på plass eit variert tilbod. Melanie Fiedler held fram med grupper innan kunst og drama. I tillegg har det kome til mange nye disiplinar. Det er ingen øvre aldersgrense for å bli med i kulturskulen så her er det berre å melde seg på.

Kulturskulen

Sumar på Minne 2021

Kvikksylvet kryp oppover gradestokken, sola skin og du har kanskje allereie begynt å sjå fram til sumarferie. Det gjer vi i alle fall her på Minne. Og FOR ein sumar det skal bli!

Sumar på Minne hvit logo rød bakgrunn
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |