Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyhetsarkiv

UTLYSNING RAMMEAVTALAR

Kunngjering / tilbodskonkurranse: Grunn- og maskinarbeid, elektro, ventilasjon og bygningstekniske arbeider

handverker[1]

UTLYSNING RAMMEAVTALAR

Kunngjering / tilbodskonkurranse

Grunn- og maskinarbeid, elektro, ventilasjon og bygningstekniske arbeider

Det flaggast i Austrud!

I Åseral har vi eit raust og inkluderande samfunn - det er eit av måla i kommuneplanen
Denne veka i juni markerar vi fellesskap og likeverd, mangfald og sjølve livet med alle sine nyansar ved å flagge i Austrud.
PRIDE flagg i Austrud

Offentleg ettersyn

Lokal forskrift for sakshandsamingsgebyr for byggesak, oppmåling, plan og eigarseksjonering for Åseral kommune 

KI generert bilete av gebyr

Resultat etter grovsortering av innspel

Fristen for å kome med innspel til kommuneplanens arealdel var 1. mars. Det kom også inn nokre innspel etter dette. Kommunen vart i alle tilfella informert om at innspela ville kome og alle innspela er teken med i grovsorteringa. Det har totalt kome 85 innspel. Grunna den store mengda med innspel har ein delt opp etter tema: bustad, fritidsbustad og resterande. Formannskapet handsama innspela i møte:

04.04.2024 – Bustad
02.05.2024 – Fritidsbustad 
30.05.2024 – Resterande 

Illustrasjonsfoto

Sumar på Minne 2024

Minne kultursenter held ope frå 24 juni til og med 11. august! Opningstidene er 10:00-17:00 kvar dag. 

Sumar på minne logo