Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyhetsarkiv

Gratis utleige av utstyr

Helsehuset har kjøpt inn diverse utstyr som familiar og barn kan låne gratis i Åseral kommune.

illustrasjonsbilete SKI

Lønstilskot for å ha ungdom i sommarjobb

Søknad om lønstilskot for å ha ungdom i sommarjobb - Søknadsfrist 15. mai 2020.
Ønskjer du hjelp av kommunen til å finne ungdom som kan arbeide for deg er søknadsfristen 13. mars 2020.

Illustrasjonsbilde HAUST i heia

Søknad sommerjobb - Garantiungdom

Du som fyller 16 og 17 år i løpet av 2020 har sommarjobb-garanti, men må likevel søkja om jobb. Det vert etter planen lagt til rette for arbeid på einigar i kommunen, samt Frivilligsentralen. I tillegg ønskjer vi òg samarbeid med det private næringsliv, og å kunne gje tilbod om sommarjobb i andre firma/organisasjonar enn Åseral kommune.

Illustrasjonsbilde HAUST i heia

Barnehagelærar - vikariat i 100 % stilling

Bli med å gi barn ein fantastisk start på livet gjennom verdas viktigaste jobb

Vi har ledig vikariat i 100 % stilling som barnehagelærar i perioden 1.mars til 30. juni 2020 ved Åseral barnehage

Åseral barnehage illustrasjonsfoto

Sommarvikar på Minne kultursenter sommaren 2020

​Me søkjer 3 personar over 18 år som er pliktoppfyllande og som evne å arbeide sjølvstendig i perioden frå siste veka i juni til fyrste veka i august. Det må påreknast helgearbeid og du kan rekne med ein stad mellom 30 – 37,5 arbeidstimar i veka.

Minnekultursenter

Ny heimeside!

Velkomen til den nye heimesida for Åseral kommune! Vi har sett fram til å dele denne sida med deg. Vi vil at du som innbyggjar skal finne god og relevant informasjon om tenestene kommunen utfører. Mykje av informasjonen er på plass, men langt frå alt. Meld gjerne frå om du finn feilinformasjon eller om du saknar noe.

Langs Ørevatn. Foto: AKTollefsen

1. mars 2020 - Søknadsfrist hovudopptak i Åseral barnehage

Alle nye brukarar som ynskjer plass i løpet av barnehageåret 2020/2021 må søkja innan fristen. Barnet må vere fødd før ein søker barnehageplass. Dersom barnet ikkje er fødd innan søknadsfrist til hovudopptak, kan ein søke barnehageplass ved suppleringsopptak gjennom barnehageåret når barnet er fødd.

Åseral barnehage illustrasjonsfoto

Fagdagar i Åseral våren 2020

I samarbeid med Åseral Bondelag vert det arrangert fagdagar med tema agronomi, ku og sau i Åseral våren 2020.

Kalv
1 | 2