Hovudutval for drift og utvikling vedtok 13. juni 2024 å legge ut forslag til ny lokal forskrift for sakhandsamingsgebyr ut til offentleg ettersyn. Forskrifta gjeld sakshandsaming innan fagområda byggesak, oppmåling, reguleringsplan og eigarseksjonering i Åseral kommune. 

Innspel kan sendast til post@aseral.kommune.no eller til Åseral kommune, Gardsvegen 68, 4540 Åseral. 

Frist for innspel er 15. august 2024. 

For spørsmål ta kontakt med Hilde Stuestøl Berg - hst@aseral.kommune.no

 

Lokal forskrift for sakshandsamingsgebyr - HDU 12.06.24.pdf